START21ART

Pokyny pro soutěžící studenty

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže určené pro vybrané studenty čtvrtých ročníků středních škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a zpropagovat tvorbu mladých umělců na startu jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a povolání, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím on-line prostoru.

Časový harmonogram soutěže:

21. 9. 2023 vyhlášení soutěže START21ART,
21. 9. 202326. 10. 2023 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
21. 10. 202328. 11. 2023 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
21. 10. 202328. 11. 2023 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
1. 12. 202321.2.2024 hodnocení díla porotou,
23. 1. 2024 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
1. 2. 2024 - 21. 2. 2024 hodnocení TOP 42 děl porotou na www.start21art.eu,
23. 2. 2024 zveřejnění výsledků finále soutěže na www.start21art.eu,
1. 3. 2024 - 21. 3. 2024 aukce všech soutěžních děl na www.kubikum.com,
do 21. 4. 2024 předání výher.

Pokyny pro soutěžícího studenta:

 • Soutěže se mohou zúčastnit vybraní studenti čtvrtého ročníku škol s uměleckým zaměřením nominovaní školou, na které studují.
 • Škola přidělí studentovi vygenerovaný kód, jehož prostřednictvím se student zaregistruje do soutěže přes on-line formulář na webové stráncewww.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) nejpozději do 28. 11. 2023.
 • Nominovaný student musí být v době registrace do soutěže zletilý.
 • Student zaregistruje své soutěžní dílo a vloží jeho zdigitalizovanou podobu do určeného prostoru na webové stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) ve stanoveném čase dle harmonogramu soutěže - nejpozději do 28. 11. 2023.
 • Student, vedený během soutěže pedagogem vysílající školy, uvede jméno tohoto pedagoga – garanta při registraci svého soutěžního díla.

 • Dílo musí splňovat stanovené parametry dle soutěžních podmínek:

  • Dílo musí být vytvořeno exkluzivně pro tuto soutěž, před soutěží toto dílo nesmí být nikde vystavováno ani přihlášeno do jiné soutěže.
  • Téma pro letošní ročník soutěže je: "Budoucnost"
  • Použitá technika je věcí volného výběru autora.
  • Rozměry soutěžního díla: minimálně: 20 x 29 cm, maximálně: 100 x 70 cm.
  • Dílo musí být podepsáno autorem a označeno na zadní straně štítkem s popisem díla (název, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dílo musí být vyfoceno z přední i zadní strany spolu se štítkem.
  • Dílo bude porotou hodnoceno on-line na základě jeho digitalizované podoby. Tato musí odpovídat jeho reálnému provedení a musí mít požadované parametry a kvalitu:minimálně 3000 px a rozlišení minimálně 72 dpi, maximální velikost souboru (zdigitalizovaná podoba díla) je 10 MB, povolené formáty vkládaného souboru jsou JPEG, SVG, PNG.
 • Po registraci soutěžního díla soutěžící student požádá školu o odsouhlasení registrovaného díla. Teprve po schválení díla školou, je dílo přihlášeno do soutěže!
 • Student po zaregistrování díla uzavře licenční smlouvu a smlouvu o komisionálním prodeji tak, že elektronicky vyplní a odešle formuláře, které mu stránka zobrazí po registraci. Nevyplnění nebo neodeslání formulářů s licenční smlouvou a smlouvou o komisionálním prodeji organizátorovi je důvodem k vyřazení díla ze soutěže.

Závěrečná ustanovení:

Registrací v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s podmínkami uvedenými ve statutu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a další informace na www.start21art.cz.

Případné dotazy rád zodpoví náš organizační tým:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00