START21ART

Pokyny pro školu

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže určené pro vybrané studenty čtvrtých ročníků středních škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a zpropagovat tvorbu mladých umělců na startu jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a povolání, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím on-line prostoru.

Časový harmonogram soutěže:

21. 9. 2023 vyhlášení soutěže START21ART,
21. 9. 202321. 10. 2023 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
21. 10. 202321. 11. 2023 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
21. 10. 202321. 11. 2023 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
1. 12. 202312. 1. 2024 hodnocení díla porotou,
23. 1. 2024 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
1. 2. 2024 - 21. 2. 2024 hodnocení TOP 42 děl porotou na www.start21art.eu,
23. 2. 2024 zveřejnění výsledků finále soutěže na www.start21art.eu,
1. 3. 202421. 3. 2024 aukce všech soutěžních děl na www.kubikum.com,
do 21. 4. 2024 předání výher.

Pokyny pro školu:

 • Soutěže se mohou zúčastnit vybraní studenti čtvrtého ročníku škol s uměleckým zaměřením. Škola se může do soutěže zapojit a nominovat soutěžícího pouze v případě, že podíl jej uměleckých oborů/programů tvoří alespoň 50 % všech oborů/programů, které poskytuje.
 • Škola se zaregistruje na stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) přes on-line formulář ve stanoveném čase (21. 9. 2023 - 21. 10. 2023), kde uvede i počet studentů, kteří mohou být nominováni. Nominovat může maximálně 10 % ze všech svých studentů posledního (čtvrtého) ročníku. (Na každou započatou desítku studentů, jeden nominovaný soutěžící.)
 • Po úspěšné registraci se v profilu školy zobrazí kódy pro soutěžící studenty a porotce nominovaného školou potřebné pro jejich registraci do soutěže.
 • Škola vybere studenty, kteří ji budou reprezentovat a přidělí jim vygenerované kódy. Nominovaný student musí být v době registrace do soutěže zletilý.
 • Škola nominuje jednoho porotce a přidělí mu vygenerovaný kód. Kód se aktivuje jen v případě, že za školu bude registrován alespoň jeden soutěžící.
 • Po registraci soutěžního díla škola elektronicky potvrdí, že dílo a jeho digitalizovaná podoba odpovídají soutěžním podmínkám:
  • Dílo je vytvořeno exkluzivně pro tuto soutěž, před soutěží toto dílo nesmí být nikde vystavováno ani přihlášeno do jiné soutěže.
  • Téma pro letošní ročník soutěže je: "BUDOUCNOST"
  • Použitá technika je věcí volného výběru autora.
  • Rozměry soutěžního díla: minimálně: 20 x 29 cm, maximálně: 100 x 70 cm.
  • Dílo je podepsáno autorem a označeno na zadní straně štítkem s popisem díla (název, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dílo musí být vyfoceno z přední i zadní strany spolu se štítkem.
  • Zdigitalizovaná podoba díla odpovídá jeho reálnému provedení.  

Závěrečná ustanovení:

Registrací v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s odmínkami uvedenými ve statutu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a další informace na www.start21art.cz.

Případné dotazy rád zodpoví náš organizační tým:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00