ČESKO-SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
3. ročník výtvarné soutěže studentů čtvrtých ročníků
středních škol s uměleckým zaměřením
3. ročník výtvarnej súťaže
študentov štvrtých ročníkov
stredných škôl s umeleckým zameraním
ČESKO - SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Výtvarná soutěž studentů
čtvrtých ročníků středních
škol s uměleckým zaměřením
CZ